บุคลากร

บุคลากรในห้องสมุด

น.ส.ปัญจพร  กรุณา บรรณารักษ์นางสาวปัญจพร   กรุณา
หัวหน้างานห้องสมุด

น.ส.เพ็ญจันทร์  นิลกัณฑ์ บรรณารักษ์นางสาวเพ็ญจันทร์  นิลภัณฑ์
บรรณารักษ์

11352506_1710122942552552_2068703748_nนางสาวอ้อมใจ   กุลทวน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s