ประวัติ

ประวัติห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ปี พ.ศ. 2539  ห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 4 ของอาคารสร้อยฟ้า  ขนาด  1  ห้องเรียน  ขณะนั้นยังมีหนังสือจำนวนน้อยในห้องสมุด หนังสือชุดแรกที่ห้องสมุดได้รับ เป็นหนังสือEncycropedia จำนวน  1  ชุด  จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

          ต่อมาปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายห้องสมุดไปอยู่ชั้นล่าง  อาคารแคทรียา   จำนวน  1  ห้องเรียน  ซึ่งเป็นห้อง Study  ของนักเรียนหอพักชาย  โดยมีนางสุณิสา   พรหมภัฒน์   เป็นหัวหน้างานห้องสมุด   และนางฉวีวรรณ  โมฬี  เป็นบรรณารักษ์  ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการเมษ  ตันยรักษ์

           ประมาณปี พ.ศ. 2542 ได้ขยายห้องสมุดเพิ่มอีก  1  ห้องเรียน  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ห้อง  คือ  ห้องสมุดทวีปัญญา  ซึ่งให้บริการหนังสือหมวดต่างๆ   และห้องสมุด E-Library  ให้บริการวารสารและอินเตอร์เน็ต   เพื่อรองรับโรงเรียนในฝัน  และได้เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องสมุดครั้งแรก  โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ด้วยโปรแกรม  Alice  For  Window  พร้อมจัดทำบาร์โค้ดหนังสือการสืบค้นข้อมูลหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์   ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการสดศรี  ตันสุธัญลักษณ์

          ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้อำนวยการสดศรี  ตันสุธัญลักษณ์  ที่เห็นความสำคัญของห้องสมุด  จึงสร้างห้องสมุดโรงเรียนใหม่ขึ้นกลางน้ำ  เป็นอาคาร  2  ชั้น  ด้วยงบประมาณกว่า 7,000,000 บาท  เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2554  และย้ายเข้ามาใช้ให้บริการเมื่อ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  ปัจจุบันห้องสมุดเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรม Library 2001

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s