ระเบียบการใช้

ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเวลาเปิดทำการ
               วันจันทร์  –  วันศุกร์     เวลา    07.00 น. – 17.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ผู้ที่มีสิทธิในการเข้าใช้บริการ  มีดังนี้
1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต
2. ครูทุกคนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต
3. เจ้าหน้าที่ นักการ  –  ภารโรง  ยาม  ทุกคนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์         ภูเก็ต
4. ผู้ปกครองนักเรียน

สิทธิในการยืม
1. นักเรียนต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือประจำตัวนักเรียนทุกครั้งที่ยืม
ยืมหนังสือได้ครั้งละ  3  เล่ม  ชื่อเรื่องและผู้แต่งไม่ซ้ำกัน
กำหนดส่งภายใน 7 วัน
2. ครู – อาจารย์
ยืมหนังสือ ได้ ครั้งละ 12  เล่ม  ชื่อเรื่องและผู้แต่งไม่ซ้ำกัน
กำหนดส่งภายใน  14   วัน
3. เจ้าหน้าที่  นักการ – ภารโรง
ยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม  ชื่อเรื่องและผู้แต่งไม่ซ้ำกัน
กำหนดส่งภายใน 7 วัน
4. ดูวันกำหนดส่งที่หน้าสุดท้ายของหนังสือที่ยืม
5. ห้ามนำบัตรผู้อื่นมายืม  หากตรวจพบจะตัดสิทธิการยืม  1  ปีการศึกษา
6. หากข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
7. หนังสืออ้างอิงห้ามยืม

ระเบียบวิธีการยืม คืน
1. เมื่ออ่านหนังสือจบให้นำมาคืนได้  ไม่ต้องรอให้ถึงวันกำหนดส่ง
2. ส่งหนังสือเกินกำหนด  จ่ายวันละ 1บาท / 1 เล่ม
3. กรณีที่หนังสือสูญหาย  ต้องปฏิบัติดังนี้
– แจ้งบรรณารักษ์ห้องสมุดทันที
– หาซื้อหนังสือชื่อที่สูญหายชดใช้คืน
– สมาชิกห้องสมุดทุกคนต้องมีบัตรสมาชิกของตนเอง  ห้ามนำบัตรสมาชิก                                     ของผู้อื่นมายืมหนังสือโดยเด็ดขาด
4. เวลายืม-คืนหนังสือ
– เช้า ก่อนเข้าแถว
– คาบพักกลางวัน
– คาบเรียนกิจกรรมห้องสมุด หรือคาบค้นคว้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s